Paletizace a mnohačetné upínače – cesta k produktivnímu obrábění
Autor: <(at)>, Téma: CNC, Zdroj: www.KASTR.cz, Vydáno dne: 25. 05. 2005Jak vyrábět produktivněji? To je bez debat velmi častá otázka každé výrobní firmy. Současný trend vývoje se proto zaměřuje neustále na vývoj produktivnějších řezných nástrojů, rychlejších obráběcích strojů, atd. A tak již není neobvyklé, když nám výrobce obráběcího stroje prezentuje obráběcí centrum s výměnou nástroje kratší něž 2 vteřiny. Možná si ale ani neuvědomujeme, že zatímco v dokonalejších konstrukcích strojů nalézáme několikavteřinové časové úspory, někde jinde nám možná utíkají celé minuty…


A právě tato myšlenka přivedla českého výrobce, firmu Miloslav Kaderka – Kastr, k vývoji jednoduchého, leč velmi praktického produktu: Paletizace. Díky tomuto zařízení, určenému pro obráběcí centra, můžete upínat nové výrobky na paletu v době, kdy Váš stroj vyrábí.

Pak jednoduše vyměníte celou paletu a upínáte další polotovary. Paleta může být navíc vybavena i mnohačetnými upínači stejného výrobce a tak plně využijete prostoru stroje. Za zmínku stojí také mechanické děličky, s jejichž pomocí můžete upnuté polotovary na liště mnohačetného upínače otáčet pod libovolným úhlem s dělením po 5-ti stupních.

Kromě toho můžete na novou paletu připravovat již úplně novou výrobu (chystat různé upínače apod.), zatímco stroj ještě dodělává předchozí práci. Variant může být hned několik. Můžete totiž vyrábět i několik druhů výrobků současně (pokud Vám to počet nástrojů v zásobníku stroje dovoluje), což jistě oceníte zejména v situaci, kdy potřebujete obrábět několik dílců najednou - např. pro montáž nebo pokud na Vás tlačí více zákazníků a vy jim chcete dodat alespoň určitou část dávky předem.

Pracovat s paletizací si brzy osvojí i obsluha stroje, která se nemusí sklánět do hůře přístupného prostoru stroje a kromě toho má přístup k upínačům z více stran. Paletizace má však ještě jednu nezanedbatelnou výhodu – dokáže selektovat třísky a emulzi, která na paletě zůstává. Takže úklid je jednoduší a přebytečná emulze se vrátí zpět do stroje.

Nová paletizace, spolu s mnohočetným upínáním, se poprvé představila veřejnosti ve své finální podobě ve výstavních prostorách Kovosvitu Sezimovo Ústí v rámci tradičních Zákaznických dnů, které se letos konaly 13. – 14. dubna. Jejímu vystavení předcházelo testování celého systému ve zkušebně téže firmy a dosažené výsledky lze prohlásit za vynikající. Na českém trhu se tak objevuje nový domácí produkt vysoké kvality, který je dostupný za rozumnou cenu a který otvírá nové brány na cestě k produktivnějšímu obrábění.