|Uvodní stránka|Weblinks|Nejčtenější 15|Registrace|
Hlavní menu
Bazar strojů
Informace
IP adresa:3.239.51.78
Datum:22. 01. 2021
Čas:17:58
Svátek má:Slavomír

    Počet zobrazených článků: 15 (z celkem 26 nalezených)    

|0-15|15-30|

POSTPROCESORY PRO STROJE NT SERIES
(, CNC, 07.06.2006)

Mori Seiki uzavřela dohody o spolupráci s pěti významnými výrobci CAM systémů - UGS (UG-NX), CNC Software (MasterCAM), PathTrace (EdgeCAM), Gibbs and Associates (GibbsCAM) a DP technology (ESPRIT). Cílem je společný vývoj postprocesorů pro multifunkční obráběcí centra NT series. Obvykle zákazník po nákupu stroje kontaktuje výrobce CAM systému nebo jeho distributora s po?adavkem na vývoj postprocesoru pro generování strojního kódu.


Beton a přírodní ?ula při výrobě lo?í a rámů obráběcích strojů
(, Obráběcí stroje, 27.03.2006)

V souvislosti s rozvojem řezných materiálů v posledních 20-30 letech, umocněným v posledním desetiletí aplikací tzv. vysokorychlostního obrábění (HSC) rostou u obráběcích strojů stále po?adavky jak na zvy?ování hodnot maximálních otáček vřeten a posuvových rychlostí, tak na dynamiku jejich změn.


TABULOVÉ NŮ?KY LVD
(Jaromír Valouch, Obráběcí stroje, 14.03.2006)

LVD nabízí kompletní typovou řadu nů?ek pro zpracování plechu průměrů 6 ? 25 mm a délek 2,5 ? 14 m. V nabídce jsou modely jak konvenční, tak CNC řízené. Dvě hlavní výrobní řady se rozli?ují podle pozice hydraulického agregátu: u modelů MVS je umístěn v horní, naopak u nů?ek HST ve spodní části stroje.


Kří?ový stůl pro vrtačky - STYLE
(Jaromír Valouch, Obráběcí stroje, 08.03.2006)

Pomocí kří?ového stolu STYLE zmodernizujete konvenční vrtačku na CNC stroj se v?emi výhodami. Získáte velice přesný a rychlý vrtací systém. Nebudete muset obrobky orýsovávat, důlčíkovat, ručně nají?dět pozice vrtaných děr a pod., čím? uspoříte čas a zvý?íte kvalitu výrobků.


Odsávací zařízení na emulzní a olejovou mlhovinu, aerosoly, kouř
(Jaromír Valouch, Obráběcí stroje, 10.02.2006)

Při obrábění vznikají látky ?kodící pracovnímu prostředí - mlhovina, pára, aerosoly, kouř, zápach, kaly, zneči?těné chladící emulze a oleje.
Zaváděním přísněj?ích hygienických předpisů, norem pro certifikaci a kontrolou státními orgány jsou zvy?ovány po?adavky na ochranu pracovníků a čistotu pracovního prostředí v podnicích.


MCU630V-5X-pětiosé vertikální obráběcí centrum
(, 1.Vertikální centra, 06.12.2005)

MCU 630V-5X je stroj pro kontinuální pětiosé obrábění slo?itých dílců.Svým uspořádáním a vlastnostmi je předurčen pro výrobu tvarově slo?itých forem a komplexní obrábění dílců z pěti stran. Vysoká tuhost stroje, vycházející z portálové konstrukce, je důle?itá pro silové obrábění dílců. Vysoká přesnost stroje MCU 630V-5X roz?iřuje mo?nosti obrábění v pěti osách a opracování slo?itých dílců na jedno upnutí.


MAZAK MEGA TURN A-16NM/C - CNC svislé soustru?nické centrum
(, 1.Vertikální centra, 29.11.2005)

Řada MEGA TURN - frézovací centrum od firmy YAMAZAKI MAZAK představuje vysoce produktivní CNC řízené soustru?nické centrum s rozsáhlými vrtacími, frézovacími a závitovacími mo?nostmi.
Značné mno?ství (rotačních) dílů vy?aduje dodatečné opracování frézováním, vrtáním a závitováním. Bě?ným postupem by musely být tyto operace provedeny na dal?ích strojích jako jsou frézky, vrtačky nebo obráběcí centra.


Stroje se značkou WEILER Holoubkov
(Jaromír Valouch, Obráběcí stroje, 12.11.2005)

Podnik patří k nejstar?ím výrobcům obráběcích strojů v Čechách a mo?ná i v celé Evropě. První soustruh na ruční pohon byl zde ji? vyroben v roce 1840. Výrobní sortiment se přes zemědělské nářadí a stroje, kovářská zařízení a stroje pro sklenářský průmysl před první světovou válkou orientoval na dřevo obráběcí a kovoobráběcí stroje.


Powerturn z Hulína
(Jaromír Valouch, Obráběcí stroje, 06.10.2005)

TOSHULIN patří mezi přední světové výrobce svislých soustruhů a svislých soustru?nických center. Výrobní program společnosti představují stroje typových řad SKL, SKIQ, SKA, SKAT, POWERTURN, POWERTURN Y a SKG. Stroje jsou dodávány s různými průměry upínacích desek, a to od tradičně nabízených průměrů 800 - 4000 mm, a? po průměry 7000 mm u řady strojů SKG. Jsou vybaveny nejmoderněj?ími elektronickými komponenty, které jsou spolu s tradičně vysoce přesnými mechanickými díly zárukou vysokého výkonu a přesnosti obrábění. Mohou být dodávány jednak v soustru?nickém provedení, dále pak jako svislá soustru?nická centra a nebo jako svislá obráběcí centra.


Mazak s novými stroji a Mazatronem
(Jaromír Valouch, Obráběcí stroje, 06.10.2005)

Největ?í světový výrobce obráběcích strojů budila na výstavě EMO v Hannoveru pozornost novou kolekcí portálových frézek a multifunkčními obráběcími centry. Navíc představil své nové řícicí systémy Mazatron, vybavené novými funkcemi, například protikolizní ochranou procesů v případě multifunkčních center. Je zajímavé, ?e nejvy??í zástupci Mazaku, rodina Ymazaki, pova?uje českého výrobce součástí pro letecký průmysl, brněnskou firmu Franken s.r.o., u?ívající tzv. kybernetický model řízení výroby, za nejlep?í a nejzdařilej?í instalaci svých systémů na celém světě. Bli??í se mů?ete dozvědět u společnosti Misan s.r.o.

www.misan.cz

MSV Brno - Pavilon V, stánek 051


HAAS MDC500 - produkční obráběcí centrum
(Jaromír Valouch, CNC, 12.09.2005)

Time is money ? neboli čas jsou peníze a toto rčení platí dvojnásob u velkosériové výroby malých součástí, kde cyklové časy jsou velmi krátké a tudí? frekvence zakládání nových polotovarů dílů je vysoká a kde je současně potřeba redukovat vedlej?í strojní časy na minimum.


2005 - rok inovací u firmy Tornos
(Jaromír Valouch, CNC, 01.09.2005)

Představujeme Vám dva stroje Deco 8sp a MultiDeco 32/6c firmy TORNOS v leto?ním roce

Deco 8sp
Jedná se o novou oblast pou?ití tohoto stroje, který vhodně doplňuje stávající řady strojů Deco.
Tento stroj je navr?en předev?ím pro pou?ití v neustále se rychle rozvíjejícím elektroprůmyslu např. výroby hardisků, rovně? pro oblast medicíny a autoprůmyslu.


Tajmac-ZPS MCV 1210, novinka roku 2005
(Jaromír Valouch, CNC, 10.08.2005)

Nově projektovaný stroj MCV 1210 je určen předev?ím pro nástrojařství, pro obrábění slo?itých, přesných, prostorových tvarů v tříosém (případně v různých konfiguracích i v pětiosém) obrábění . Stroj vzhledem k vysoké dynamice, velmi vysoké tuhosti a tlumícím vlastnostem konstrukce umo?ňuje vyu?ití výhod HSC technologie.


Nový systém pohonu zvy?uje rychlost lisování
(Jaromír Valouch, CNC, 04.08.2005)

Burkhardt-Pressen byla první společností v Evropě, která vyvinula průmyslový prostřihovací lis poháněný velkým servomotorem GE Fanuc. Tento servomotor, v kombinaci se setrvačníkem, umo?ňuje volitelné nastavení rychlosti pístu, co? zvy?uje produktivitu.


Allrounder pro nejjemněj?í obrábění HARDPOINT 300
(Jaromír Valouch, 4.Ostatní, 08.07.2005)

JUNKER nabízí moderní koncept stroje pro optimální opracování měkkých i kalených materiálů. Kombinace soustru?ení, brou?ení, radiálního vrtání, honování ? to v?e v jednom stroji. ALLROUNDER představuje flexibilní a hospodárný koncept stroje s vysokou kvalitou u kompletního obrábění součástek. Počet os je variabilní a mů?e dosahovat počtu a? 10 os. HARDPOINT 300 nabízí plně automatizované synchronní obrábění komplexní geometrie obrobků s průměrem a? cca.80 mm a délkou 80 mm, s vysokou koaxiální přesností mohou být opracovány přední i zadní strany.


|0-15|15-30|

Kalendář
<<  Leden  >>
PoÚtStČtSoNe
    1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Počasí

Copyright (c)2004 KOVOTECH VALOUCH, Valouch Jaromír, Hradecká 327, 569 02 Březová nad Svitavou
Tento web využívá jádra phpRS - redakčního systému.