|Uvodní stránka|Weblinks|Nejčtenější 15|Registrace|
Hlavní menu
Bazar strojů
Informace
IP adresa:3.239.51.78
Datum:22. 01. 2021
Čas:17:22
Svátek má:Slavomír
TABULOVÉ NŮ?KY LVD
Vydáno dne 14. 03. 2006 (2850 přečtení)

LVD nabízí kompletní typovou řadu nů?ek pro zpracování plechu průměrů 6 ? 25 mm a délek 2,5 ? 14 m. V nabídce jsou modely jak konvenční, tak CNC řízené. Dvě hlavní výrobní řady se rozli?ují podle pozice hydraulického agregátu: u modelů MVS je umístěn v horní, naopak u nů?ek HST ve spodní části stroje.

Řada HST-C zahrnuje 9 modelů pracovních délek 2,5 ? 4 metry a výkonů 6 ? 16 mm. Stroje mají konvenční strukturu a jsou navr?eny pro manuální provoz. Tomu odpovídá ergonomicky umístěné řízení, ale i dobře přístupná místa pro údr?bu a pro manipulaci s přídavnými zařízeními. V nabídce je ?iroké spektrum opčního vybavení včetně podpěr plechů a flexibilního dopravníkového systému.

Rám stroje byl konstruován metodou konečných prvků a výsledkem je pevný skelet stroje s minimálním ohybem pod zatí?ením. Mohutná kompaktní integrovaná bloková hydraulika, která minimalizuje mno?ství propojení a hadic, byla vyvinuta přímo LVD. V?echny prvky ? tělesa válců, pístní tyče a hlavice ? splňují nejvy??í kvalitativní parametry. Výrobce u v?ech svých strojů klade mimořádný důraz na jakost povrchu válců. Ty jsou vyráběny z u?lechtilých honovaných ingotů. Pístní tyče jsou kaleny plamenem. Tento důraz se vrací v podobě dlouhé ?ivotnosti těsnění pístů a zlep?enou spolehlivostí tohoto zařízení.
Tři páry kladek zabezpečují optimální vedení stři?ného beranu. Dvě spodní válečková vedení zaji??ují maximální odpor horizontálním silám, zatímco horní pár vytváří zpětný točivý moment na vyrovnání beranu. Beran je trvale puzen proti válcům třetím párem předepjatých válcových vedení. V průběhu střihu pohyb beranu pod úhlem ponechává mezeru a tak zabezpečuje přesnou, rovnou, vertikální hranu a zároveň sni?uje drsnost okrajů a tření mezi vrchními a spodními čepelemi.
Stůl tvoří kompaktní jednotku s rámem a je standardně vybaven deskami na podepření plechu. Tyto desky jsou potřebné předev?ím na manipulaci s men?ími díly. Stůl je opracován na horních a předních plochách, co? umo?ňuje přesné umístění příslu?enství. Stůl je mo?no vybavit kluznou kuličkovou plochou pro usnadnění přemis?ování vět?ích formátů materiálu. Dr?áky plechu se skládají z přítlačných válců, které upevní materiál na stůl před započetím vlastního střihu a automaticky se uvolní po návratu beranu. Aby nedo?lo k po?kození zpracovávaných dílců, jsou přítlačné válce vybaveny koncovými návleky z umělé hmoty. Bli??í umístění válců k pravoúhlému rameni umo?ňuje i střihy tenkých pasů. Nezávislý provoz přidr?ovačů plechu umo?ňuje práci s plechy různé tlou??ky. Speciální ventil v hydraulickém okruhu zabezpečuje dokonalé přidr?ení je?tě dříve, ne? začne vlastní střih.

Vrchní a spodní čepele jsou vyrobeny z kvalitní odolné oceli a jsou vhodné pro stříhání ?irokého spektra materiálu, včetně nerezové oceli. LVD pou?ívá no?e obdélníkového průřezu, tedy ka?dá čepel má čtyři řezné hrany tak?e je mo?né před brou?ením čtyřikrát otočit. Integrovaná ochrana prstů splňuje nejpřísněj?í bezpečnostní po?adavky a při práci s deskami zaručuje bezpečný přístup a? k čepeli, co? minimalizuje odpad. Stříhaná část je osvětlená a tak dobře viditelná a i pro zpracování malých dílů je plně pod kontrolou.
Po?adovaných výsledků střihu je mo?no dosáhnout pouze tehdy, kdy? úhel sklonu no?e a stři?ná mezera vzdálenost mezi vrchní a spodní čepelí) jsou správně nastaveny s ohledem na typ a tlou??ku a délku děleného materiálu. Nastavení správného úhlu střihu a stři?né vůle pak vyloučí drsné okraje, krut, skřivení a jiné deformace a nedochází tak k nadměrnému opotřebení čepelí.
Zadní doraz je přesně umístěná tyč, vůči ní? se nastavuje stříhaný materiál. Tato tyč je situována podél cele stři?né délky a umo?ňuje tedy nastavování jakékoliv polohy malých a velkých střihaných rozměrů. Beran vedený pod úhlem a zadní doraz zabezpečují, ?e v průběhu střihu se plech nezasekne mezi zadním dorazem a spodní čepelí. Jednou z mo?ností, které jsou k dispozici, je pneumaticky ovládaný výkyvný zadní doraz, který umo?ňuje přidr?ení materiálu při střihu, hlavně u tenkých plechů.[Akt. známka: 2,00] 1 2 3 4 5

( Celý článek | Autor: Jaromír Valouch | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: newtech.cz )

Kalendář
<<  Leden  >>
PoÚtStČtSoNe
    1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Počasí

Copyright (c)2004 KOVOTECH VALOUCH, Valouch Jaromír, Hradecká 327, 569 02 Březová nad Svitavou
Tento web využívá jádra phpRS - redakčního systému.